Το πρόγραμμα Erasmus + ENtrepreneuralGAmes for Growing Europeans – EN.GA.G.E συμβάλλει στην επανεξέταση της εκπαίδευσης, προωθώντας τις επιχειρησιακές εγκάρσιες δεξιότητες και την επιχειρηματική κουλτούρα με τη βοήθεια ψηφιακών παιχνιδιών.

Διαβάστε περισσότερα